Našu knihu Postpandemická Pedagogika nájdete tu
info@zivotologia.sk

UČÍME
ĽAHKOSTI
ŽITIA

Ako to robíme?
Každý z nás je vybavený "kufríkom s náradím",
ktoré môžeme využiť na dosiahnutie šťastia.

My ti ukážeme ako s tým náradím pracovať a užiť si to naplno.
Sme tím expertov,
ktorí vnášajú do klasického školstva radostnú prípravu na reálny život.

Pozná nás

v rámci EU a krajín 3. sveta

125
125
krajín
krajín
12 500
12500
študentov
študentov
3 200
3200
expertov
expertov
37
37
konferencií
konferencií

Slovensko

6
6
krajov
krajov
6 700
6700
študentov
študentov
324
324
expertov
expertov
6
6
typov škôl
typov škôl
Spoznajte nás

Názov relácie

Názov televízie

Dátum

Názov relácie

Názov televízie

Dátum

Názov relácie

Názov televízie

Dátum

Názov relácie

Názov televízie

Dátum

Výskum

Študentov stredných a vysokých škôl, ich pedagógov tak zaujal vzdelávací program Životológia®, že sa rozhodli písať o nej vedecké a študentské práce, doktorandi o nej prednášať na konferenciách.
Tu môžete vidieť zoznam ich prác:

Popis
programu

Je to vzdelávací program pomocou ktorého sa staráme o osobnostný rozvoj a mentálne zdravie mládeže a dospelých.
Vzdelávame mládež v rozvoji reálnych zručností života, ktoré žiadna škola neučí.

Vnútroveda

Sebapoznanie
a osobnostný rozvoj

Vzťahológia

Interpersonálne vzťahy
a socializácia

Kariéristika

Príprava na povolanie
a pracovný trh budúcnosti

Zdravíčko

Starostlivosť o fyzické,
mentálne a psychické zdravie

Profil absolventa
Životológie

Silný človek s láskavým srdcom, ktorý vie KTO SOM, ČO CHCEM od života a viem AKO to dosiahnem.
Absolventi Životológie majú jasnú predstavu čo je ich vlastná definícia úspešného života a vedia presne ako ho dosiahnuť.
Dokážu pomenovať svoje schopnosti, tvoria synergie s druhými ľuďmi, starajú sa o obnovovanie svojich síl a radi s tým pomôžu aj druhým.
Viac

3 cieľové skupiny,
ktoré vzdelávame

Mládež

školy, voľnočasové centrá,
školské kluby, detské domovy,
stredoškolské a vysokoškolské internáty

Dospelých

rodičia a široká verejnosť ,
ktorá si chce rozvíjať svoju osobnosť
a starať sa o svoje duševné zdravie

Firmy

tréningy programu Životológia®,
ktoré zabezpečujú mentálnu a fyzickú
zastabilizovanosť zamestnancov, aby boli
úspešní so skvelými výkonmi.

Odbornosť
a expertíza

Odporúča nás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Pedagogicko-organizačných pokynoch pre základné a stredné školy.
V rokoch 2014 až 2019 sme získali akreditáciu od Akreditačnej komisie špecializovaných činností pre prácu s mládežou od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Životológia® je registrovanou značkou.

Tu všade
o nás vedia

Referencie

 • „Tak vždy som chcela pomáhať a Vy všetci zo Životológie mi dávate cestu k tomu. Som pobláznená, za každú srandu, ale zase rada pomáham“.
  Emma Sušienková, Obchodná Akadémia Pezinok
 • „Spočiatku sme sami nevedeli, ako tí študenti zareagujú, pretože viete akí sú mladí. Ostatní učitelia boli trochu skeptickí,. Ich reakcie boli všelijaké. Bola tam obava, že to vytlačí klasické vzdelávanie, avšak tieto obavy sa veľmi rýchlo rozplynuli a ukázalo sa,že Životológia bola veľmi potrebná, aby doplnila do systému presne to, čo mu momentálne chýba. Aktivity sú vybrané tak, že chytili tých mladých, je to vlastne o nich“.
  RNDr. Jozef Lojan, riaditeľ Cirkevného gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Snine
 • „Ja som videla výstup z praxe žiakov, ktorí strávili týždeň s Vami. Veľmi sa mi páčilo prezentovanie činností, ktoré počas týždňa uskutočňovali. Bolo vidieť, že sa naučili správne prezentovať svoju prácu, čiže myslím si keď majú vedomosti, ktoré získajú od našich učiteľov, treba vedieť tieto vedomosti využiť a presadiť sa s nimi hlavne na trhu práce a tieto poznatky alebo využitie svojich schopností v reálnom živote – to ich učíte Vy“.
  Ing. Janka Redechová, zástupkyňa riaditeľa školy, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
 • „Rada by som poukázala na techniku akou je Životológia podávaná, oveľa jednoduchšie a predsa zaujimavejšie ako ostatné hodiny. Naučila nás sa lepšie vyjadrovať, celkovo ale aj vlastný názor. Stále pozitívny a otvorený prístup našich mentorov nám dodáva energiu a chuť do hodiny. To že nás oni oboznamujú s ichosobným životom nám dodáva pocit istoty aby sme sa aj mi podelili s ostatnými. Životológia je pre mňa aj určitým oddychom medzi všetkým hodinami kde do nás tlčú milióny a milióny informácií a my si aj tak zapamätáme len to čo chceme.Preto som vďačná že ako jedna z mála škôl máme možnosť sa vzdelávať aj takýmto novým a originálnym spôsobom“
  Karolína Rokošná, Stredná škola “Jilemák”Trenčín
 • „Heni si môj vzor, pre to, ako s nami komunikuješ ako si sa pustila do Životológie a presadzuješ ju, plníš si sny čo si nám ukazovala, ako sa správaš k svojim ratolestiam, ako sa dokážeš vyjadrovať pred luďmi, a toľko pozitívnej energie a takej snahy niečo nám do života dať, vieš mi vždy vyčariť usmev na tvári aj cez ten mobil, no si proste neskutočná! Som veľmi rada že niečo také ako je Životologia máme na škole, verím že mi ešte toho veľa dá“.
  Simona Horaisová, Obchodná Akadémia Pezinok
 • „Keď nás p. Holubeková oslovila s ponukou „Životológie“ boli sme zvedaví, o čom to asi je. Boli sme úplne prvá škola, predtým sa to nikde nevyučovalo. Keďže sme otvorení novým veciam, povedali sme si, že to vyskúšame. Na našej škole to už funguje 3 roky. Životológia je zameraná na rozvoj citov, emócií, motivácie, záujmov, sociálizácie a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenia, na mravné hodnoty a tvorivosť. Pomáha nám to aj pri riešení výchovných problémov na škole, ktoré sa na Životológii aktuálne a nenásilnou formou rozoberajú“.
  Ing. Dana Navarová, zástupkyňa riaditeľa, Obchodná akadémia, Pezinok
 • “Tento predmet je z môjho pohľadu ako užitočný, zhodnotenie vplyvu na kvalitu vnútorných vzťahov v triede zanalyzuje vedenie školy po ukončení školského roka.Určite však už teraz môžem skonštatovať, že je životológia prínosom, deti sa naučia ,ako správne komunikovať a vystupovať,“
  Mgr. Mária Hančinská, riaditeľka, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín
 • „Páči sa mi pravidlo, že trieda je Vegas. Čo sa stane vo Vegas, ostáva vo Vegas.“
  Veronika Stískalová, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín
 • „Keď nám niečo napadne, spýtame sa a mentori nám veľmi radi odpovedia, sú ochotní. Je to zaujímavá hodina, iná ako klasické hodiny.“
  Patrícia Horná, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín
 • „Na každej hodine životológie sa dozvedám niečo nové. Či už o spolužiakoch alebo o sebe samej. Vďaka skvelým mentorom som sa naučila nielen počúvať, ale aj vnímať ostatných, správne reagovať na naoko bežné situácie a stanoviť si hodnoty, ktoré sú pre mňa naozaj dôležité. Z hodín si odnášam veľa zaujímavých poznatkov a skúseností, ktoré mi pomáhajú stať sa lepším človekom. Ďakujem, že môžem byť súčasťou tohto programu.“
  Jana Petrovajová, študentka, Cirkevné Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Snine.
 • "Na Životológii nás učia, ako rozpoznať, keď už nás niečo trápi alebo spoznať niečo o sebe, že ako sa chovať v niektorých situáciách a že to môže aj druhým ľuďom ubližovať"
  Oliver Semko, študent Cirkevné Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Snine.
 • "Chcem sa Vám poďakovať za dnešný workshop. Myslim, že sa to ľuďom veľmi páčilo, bola to pre nich nová a možno i nečakane dobrá skúsenosť. Bola to dobrá skúsenosť aj pre mňa samotného. Som rád, že som mal možnosť spoznať to aspoň trochu bližšie, i keď Vy sami viete najlepšie, že to bola len taka ochutnávka, kde človek môže len tusiť, ako to chutí celé. Páčila sa mi na tom najmä tá otvorenosť a uprimnosť, s ktorou sa do toho všetci vkladáte, že sa na nič nehráte, ani nič nepredstierate. Je to možno to najcennejšie, čo celý tento program môže ľuďom dať".
  PhDr. Štefan Grajcár, konzultant centra Euroguidance a Slovenskú akademickú asociáciu pre medzinárodnú spoluprácu, podpredseda Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista
 • „Páči sa mi na týchto hodinách, že bavíme sa aj o veciach o ktorých sa napríklad s rodičmi moc nebavíme, tak otvorenejšie.“
  Dávid Kováčik , Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín
 • „Je lepšia ako klasická hodina, pretože sa s lektormi bavíme uvoľnenejšie a otvorene o všetkom. Preberáme svoje životné ciele a to, čo chceme dosiahnuť, preberáme aj také témy ako sex, rodina, aj o drogách sa rozprávame“
  Samuel Mičo, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín
 • Študenti o tomto predmete hovoria ako o chýbajúcom článku vo vyučovaní“.
  Katarína Kleknerová, Redaktorka TV JOJ
 • „V mene organizácie Future Generation Europe by som chcel Teen mentorom vyjadriť úprimnú vďaku za uskutočnenie workshopu Životológie v rámci projektu Mini-Erasmus November 2016. Účastníci zo stredných škôl, boli veľmi spokojní a veríme, že ich to posunie v živote ďalej.Taktiež vyjadrujem potešenie, že sme spoločne s Teen mentormi - okrem obohatenia študentov o nové informácie - možno prebudili viacero ľudí k väčšej aktivite a možno práve toto im môže do budúcnosti zmeniť život“.
  Tomáš Meňuš, Future generation Europe
 • „V prvom rade je ťažké, zatiaľ zhodnotiť priamy, či nepriamy vplyv Životológie vo vzdelávaní. Skôr by som odhadoval, že pozitívny vplyv má na niekoľkých jednotlivcov, než na „všetkých“ žiakov. Súvisí to však aj s úrovňou už dosiahnutých zručností, vedomostí a postojov našich žiakov, ktoré sú ehm, často na veľmi skromnej úrovni. V tomto smere však Životológia, snáď pomáha otvoriť aj iné obzory, než ktoré bežne odkrýva bežné vyučovanie a rozhodne má značný potenciál na rozvoj viacerých osobnostných kompetencií žiakov. Avšak pod podmienkou sústavnej pravidelnej výuky tohto programu, nie príležitostne. Pozitívom je, že sa nad nimi „neláme palica“ a najmä, že majú možnosť podieľať sa na činnosti celku a ich názor sa akceptuje, resp. vo všeobecnosti majú možnosť prejaviť sa. Ako účinné vidím prepájanie učiva so životnými príbehmi mentorov“.
  PhDr.Peter Roháč, učiteľ Etiky, Obchodná akadémia Pezinok
 • Je stále viac mladých ľudí s ubolenými dušičkami a keďže je to problém najmä posledných rokov, my učitelia zatiaľ nie sme dostatočne vybavení zručnosťami, návodmi, technikami na zvládanie a dostatočné riešenie problémov, ktoré sa v súčasnosti tak často vyskytujú v žiackych kolektívoch. Životológia by učiteľom etickej výchovy, ale aj triednym učiteľom mohla byť v tomto veľmi nápomocná. Celý projekt hodnotím ako veľmi prínosný pre žiakov aj pre školu.“
  RNDr.Marta Kubíčková, učiteľka OA Pezinok
 • „Na tomto predmete mám rád, že vlastne ide o neformálne vzdelávanie a všetci sme si tam rovní, vo vzťahu Teen mentora a študenta. Skrátka nikto nie je nadradený a ani podradený a aj tento projekt je založený na skvelých kamarátskych vzťahoch.

  A tak som veľmi rád, že som s vami všetkými v mentorskom time a že som sa mohol stať tento rok Teen mentorom. Našiel som si nové kontakty a bavíme sa všetky skupiny pokope. Vekovo od študentov SŠ-VŠ až po dospelých v rôznych pracovných profesiách. A sme ako keby taká jedna rodinka, ktorá aj mňa posúva ďalej a dáva mi aj rôzne projekty, konferencie na ktorých sa naozaj aj s vami všetkými rád zúčastňujem. A je to super prepojenie s mojím odborom.Mojím poslaním pre tento skvelý projekt je, že by som rád pomohol mladým ľudom s podobnými problémami aké som ja prežíval a samozrejme že plánujem pokračovať v mentoringu aj po skončení tejto SŠ“
  Lukáš Matula, Obchodná Akadémia Pezinok
 • „Životológia je predmet, ktorý sa vyučuje na 5 školách na Slovensku a jednou zo škôl je aj tá moja Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Snine. Som veľmi rada, že tento predmet je aj v mojom rozvrhu hodín. Na začiatku som vôbec nevedela, čo sa na tomto predmete budeme učiť. Neskôr som zistila, že je to predmet práve o nás, o ľuďoch. Na tieto hodiny chodia k nám 4 mladí mentori, ktorí nás učia o spoznaní samých seba, o vzťahoch medzi nami, o záujmoch a starostlivosti o naše zdravie. Tieto hodiny mi dávajú do života veľa. Učia ma ako sa správať k ľudom, ako zistiť, čo ma baví, ako správne sa starať o svoje zdravie a telo. Prajem všetkým mladým ľuďom, aby mali tú možnosť „ocitnúť sa“ na Životológii“.
  Anetka Gíčová, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Snine
 • „S rodičmi alebo pred učiteľmi si tak nedovolíme povedať, ako pred nimi. Nie že ako kamárátov ich berieme, ale ako Henika povedala, rovnocenných.“
  Roman Gelien, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín
 • „Od workshopu Životológie pre nás, výchovných poradcov som očakávala príjemnú atmosféru, tešila som sa, že sa dozviem niečo nové. Moje očakávania boli prekonané. Priniesol mi novú filozofiu a pohľad na život, vďaka čomu sa mi stratil pocit vyhorenosti. Ako ďalšie prínosy by som chcela vyzdvihnúť, že som získala novú motiváciu k tvorivému prístupu k práci a životu a inšpirovala som sa, ako vytvoriť príjemnú atmosféru. Odporúčam tréningy Životológie pre mojich ďalších kolegov, učiteľov, rodičov a ďalších dospelých, lebo každý by si tam našiel riešenia pre svoje problémy. Jedinú vec, čo by sa dalo vytknúť je to, že by som vyhradila na takéto zaujímavé vzdelávacie aktivity pre nás omnoho viac času“.
  Ľudmila Hrachovinová, učiteľka a výchovný poradca, SOŠ Ivanská cesta, Bratislava

Spoznajte našich teen mentorov

Henrieta
Holúbeková

Akreditovaná teen mentorka
senior trénerka trénerov
TedX rečníčka, autorka knihy Postpandemická pedagogika, nové pravidlá vzdelávania, metodička a autorka vzdelávacieho programu Životológia.

Mgr. Pavel Korček
Mgr. Mária Korčeková

Hosťujúci teen mentori
Sú to legendy v oblasti profesného vzdelávania v Čechách a na Slovensku, neustále kráčajú s dobou a aplikujú výsledky najnovších výskumov do svojej práce. 47 rokov vzdelávajú deti a dospelých, majú tisícky spokojných klientov zo všetkých spoločenských vrstiev.

Vivien
Papáneková

Akreditovaná teen mentorka
junior trénerka trénerov
Manažérka sociálnych sietí, kreatívec, ktorý rozumie vysoko citlivým ľuďom, absolventka marketingovej komunikácie.

Ing. Pavol Markovič

Akreditovaný teen mentor
senior tréner trénerov
Biznis poradca a lektor. Verí, že vzdelávanie sa a podnikanie sú najlepšie spôsoby, ako prevziať zodpovednosť za vlastný život a splniť si sny. Konceptom ACUTEMY pomáha klientom šetriť odvody, dane a byrokraciu.

JUDr. Zuzana
Takácsová

Hosťujúca teen mentorka
Advokátka, ktorá pomáha riešiť spory v rodinnom, občianskom, obchodnom a finančnom práve.

Lady
Mel

Hosťujúca teen mentorka
Tancečnica, legenda streetdance na SK, finalistka súťaže Miliónový tanec, matka choreografka, majiteľka tanečného štúdia Love Dance, aktívne tancom sa spolupodieľala na koncertoch rapových legiend ako Kanye West, Snoop Dogg, Jay-Z, Black Eyed Peas, a Chaka Khan

Matej
Myšiak

Hosťujúci teen mentor
Influencer na TikToku a Instagrame známy pod menom matthew_kinggg.
Väčšinu svojej tvorby venuje učiteľom a ich parodovaniu. Je odborníkom na marketing sociálnej siete TikTok.

Zuzana
Zaťovič

Hosťujúca teen mentorka
"hlava a srdce" platformy StartLab, kde sa stará o jeho kompletnú prevádzku a rozvoj. Svoje skúsenosti s crowdfundingom spísala do učebnice crowdfundingu, o tejto téme tiež pravidelne vzdeláva a poskytuje konzultácie.

Peter
Bažík

Hosťujúci teen mentor
Slovenský hudobník, multiinštrumentalista (svoj talent prejavuje hrou na gitare, husliach, bubnoch a svojím spevom) a hudobný dramaturg divadelných hier a muzikálov (finalista superstar).
Je výherca Slovenského X-factoru.

Roman
Pomajbo

Hosťujúci teen mentor
Herec, majster v rozosmievaní ľudí, scenárista, režisér, spoluzakladateľ divadla Part of Art, lektor rečníckych kurzov, expert v improvizácii.

Gabriela
Korčeková

Akreditovaná teen mentorka
junior trénerka trénerov
Psychologička, kanisterapeutka, zameriava sa na liečbu depresie a iných mentálnych ochorení pomocou psej fenky Kim, založenej na terapeutickej metóde "Animal-assisted activity".

Peter
Šury

Akreditovaný teen mentor
junior tréner trénerov
Profesionálny kuchár, ktorý kvalitatívne prerástol najprestížnejšie "reštiky" na SK, vo Veľkej británii miluje svoje remeslo varenia, rapuje, venuje sa life koučingu a mládeži prináša tému o životných rozhodnutiach.

Nikola
Sedláčková

Teen mentorka
 
Certifikovaná lektorka pre Lumina Learning psychometriu, facilitátorka workshopov s LEGO® SERIOUS PLAY® metódou, koučka a autorka programu pre lídrov Leadership 2.0. Je aj vášnivá dobrovoľníčka v rôznych projektoch (Lesný klub Handrbolka - alternatívne vzdelávanie pre deti, Trenčianska nadácia).

Mona
Zazrivcová

Hosťujúca lektorka a teen mentorka
 
15 rokov rádiová moderátorka, pár televíznych projektov, momentálne sa venuje vzdelávaniu v oblasti komunikácie.

Ing. Marta Gaplovska

Hosťujúca lektorka a teen mentorka
 
Lektorka, teen mentorka a mediátorka špecializujúca sa na školskú - peer mediáciu, stredoškolská pedagogička s 25ročnou praxou,spoluautorka učebníc Hotelového a gastronomického manažmentu, zakladateľka swapu BerTo v Nitrianskom Pravne.

Tu môžete byť aj vy

Ak máte ambície stať sa našim teen mentorom, nebojte sa dať o sebe vedieť.
Chcem sa pridať

Publikácie

Postpandemická
pedagogika

Nové pravidlá vzdelávania
Viac

Fázy vývoja
teenagera

Minimanuál
Získať ZADARMO

Podcasty

Taký je život

Máte otázky alebo záujem
dozvedieť sa viac?
Neváhajte nás kontaktovať!

Kontaktujte nás
Súhlas
©2022 | Vyrobila PROGNESSA
crossmenuchevron-down