Našu knihu Postpandemická Pedagogika nájdete tu
info@zivotologia.sk

Zručnosti budúcnosti

Máj, 2019

Popis konferencie:

13-15. mája 2019 sa uskutočnil medzinárodný seminár určený pre profesionálov
v oblasti kariérového poradenstva, na ktorom si zástupcovia z 11 krajín
prediskutovali najnovšie trendy, vymieňali si skúsenosti, zlepšovali svoje kompetencie
a zručnosti v oblasti kariérového poradenstva na rôznych úrovniach vzdelávania
a svojho pôsobenia - od učiteľov na školách, profesorov na univerzitách,
cez zamestnancov v národných službách zamestnanosti, ministerstve školstva aj tých,
ktorí boli neformálne zapojení do programov organizujúcej inštitúcie Euroguidance Slovenia.
Všetci mali možnosť prezentovať niektoré techniky a metódy vo svojej praxi,
ale aj zúčastniť sa prezentácií a zážitkových workshopov, realizovaných kolegami z iných krajín. Životológia (Lifeology) bola ukážkou dobrej praxe vo vzdelávaní školských psychológov, výchovných poradcov na školách a kariérnych poradcov tejto tematiky na Slovensku.

https://www.euroguidance.eu/images/cbs/Cross-border-seminar-2019-Compendium.pdf

Máte otázky alebo záujem
dozvedieť sa viac?
Neváhajte nás kontaktovať!

Kontaktujte nás
Súhlas
©2022 | Vyrobila PROGNESSA
crossmenu