Našu knihu Postpandemická Pedagogika nájdete tu
info@zivotologia.sk

Vzdelávacie a školiace cesty pracovníkov s mládežou

Február, 2019

Popis konferencie:

Tento seminár sa uskutočnil v dňoch 20.22.februára 2019 v Helsinkách vo Fínsku. Konal sa pri príležitosti fínskeho predsedníctva vo Výbore ministrov Rady Európy. Seminár bol zameraný na vzdelávanie a odbornú prípravu pracovníkov s mládežou. Zároveň slúžil na implementáciu Odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy o práci s mládežou prijatého v máji 2017 ( CM/Rec(2017)4), ktoré sa vzťahuje na prácu s mládežou v celej jej rozmanitosti. Týmto odporúčaním nabáda 47 členských štátov (ktorých zástupcovia sme tam boli) , aby rozvíjali svoju politiku a prax v oblasti práce s mládežou a aby prijali opatrenia na podporu práce s mládežou na miestnej až po európsku úroveň. Členské štáty boli vyzvané, aby vytvorili koherentný a flexibilný rámec založený na kompetenciách pre vzdelávanie a odbornú prípravu platených aj dobrovoľníckych pracovníkov s mládežou. Zároveň poskytoval diskusné fórum pre miestne, regionálne, národné orgány zodpovedné za rozvoj práce s mládežou vo svojich krajinách, pracovníkov s mládežou, pedagógov a školiteľov práce s mládežou, výskumníkov, mladých ľudí, mimovládne organizácie aktívne v práci s mládežou. My sme so Životológiou taktiež prispeli k školeniam s cieľom rozvoja rámca založeného na kompetenciách.

Máte otázky alebo záujem
dozvedieť sa viac?
Neváhajte nás kontaktovať!

Kontaktujte nás
Súhlas
©2022 | Vyrobila PROGNESSA
crossmenu