Našu knihu Postpandemická Pedagogika nájdete tu
info@zivotologia.sk

Euroguidance Lithuania

November, 2018

Popis konferencie:

Konala sa v novembri 2018 , na ktorej sa zúčastnilo 100 účastníkov, expertov pracujúcich s deťmi a mládežou v školskom aj mimoškolskom sektore.
Konala sa v Litve a jej hlavnom meste Vilnius.
Konferencia bola organizovaná organizáciou Euroguidance Lithuania a jej zámerom bolo priniesť zo zahraničia rečníkov, ktorí sa podelia svoje skúsenosti a príklady dobrej praxe s neformálnym vzdelávaním detí a mládeže, rozvoja ich sociálnych zručností, začlenenie sa do života spoločnosti a prípravy na budúcnosť.
Išlo aj o podporu a rozvoj pedagógov v tejto tematike.
Pozvali si zahraničných rečníkov z Fínska a nás zo Slovenska, aby sme sa podelili o svoju prax. Účastníci konferencie zažili s nami ukážkový workshop Životológie, na ktorom si mali možnosť zažiť priebeh výuky Životológie a spoznať metodiku a obsah štyroch tematických okruhov tohto vzdelávacieho programu.

V Litve a Európe je neformálne vzdelávanie všeobecne uznávané ako účinný nástroj
rozvoja sociálno-emocionálnych kompetencií človeka, riešenia problémov integrácie
mladých ľudí do spoločnosti a komplexného rozvoja osobnosti.
Neformálne vzdelávacie aktivity sú zamerané na rozvoj tvorivej, kriticky mysliacej osobnosti,
ktorá je schopná rozhodovať sa, klásť odvážne otázky a má horúcu túžbu žiť a meniť sa.
Táto oblasť vzdelávania vytvára alternatívny priestor pre učenie a rozvoj,
otvára možnosti zmysluplného trávenia voľného času a rekreácie pre deti.
Počas konferencie odborníci z Litvy, Fínska a Slovenska
odhalili význam neformálneho vzdelávania pre rozvoj osobnosti dieťaťa,
predstavili formy a metódy neformálneho vzdelávania detí a mládeže a podelili sa
o skúsenosti z hodnotenia získaných kompetencií neformálnymi spôsobmi.

Máte otázky alebo záujem
dozvedieť sa viac?
Neváhajte nás kontaktovať!

Kontaktujte nás
Súhlas
©2022 | Vyrobila PROGNESSA
crossmenu