Našu knihu Postpandemická Pedagogika nájdete tu
info@zivotologia.sk

Radicalization of youth?

Marec, 2019

Popis konferencie:

V Slovenskej republike, v hlavnom meste Bratislava sa konala
v marci 2019 medzinárodná konferencia pod názvom
"Radikalizácia mládeže?! - Príčiny a prevencia násilného extrémizmu." .
Cieľom konferencie bolo predstaviť a diskutovať o najnovších výsledkoch výskumu
v problematike radikalizácie, násilného extrémizmu a hodnôt mladých ľudí,
podeliť sa o skúsenosti z praxe – príklady dobrej praxe, ale aj problémy a výzvy,
ktorým čelíme v každodennej práci s mládežou, diskutovať o výzvach a stratégiách
súčasnej politiky mládeže a vzdelávania, poskytnúť spoločnú platformu
pre odborníkov a odborníčky z oblasti výskumu,
práce s mládežou a politiky pre spoločný dialóg a vytváranie vzájomných synergií.

Konferencia bola určená pre výskumníkov a výskumníčky venujúci/e sa mladým,
mládežníckej politike, neformálnemu a formálnemu vzdelávaniu, odborníkov
a odborníčky na sociálnu politiku, bezpečnostnú politiku a ďalšie oblasti relevantné
pre analýzu radikalizácie, všetky profesie pracujúce s mladými ľuďmi,odborníkov
a odborníčky z oblasti tvorby politík a verejných inštitúcií z relevantných sektorov,
mimovládne organizácie aktívne v mládežníckom sektore, prevencii radikalizácie
a násilného extrémizmu, vzdelávaní k ľudským právam a vzdelávaní
pre demokratické občianstvo.

Máte otázky alebo záujem
dozvedieť sa viac?
Neváhajte nás kontaktovať!

Kontaktujte nás
Súhlas
©2022 | Vyrobila PROGNESSA
crossmenu