Našu knihu Postpandemická Pedagogika nájdete tu
info@zivotologia.sk


Konferencie


Euroguidance Stuiedagen

2019
V spolupráci s centrom Euroguidance v Belgicku sme na pôde univerzity v Antverpách v rámci študentských dní zdieľali naše skúsenosti  so študentami a ich vyučujúcimi o tom, ako využívať neformálne vzdelávacie techniky vo výuke generácie súčasnej mládeže. Zároveň sme na ministerstve školstva flámskeho regiónu  predstavili koncept programu Životológia a ozrejmili techniky a postupy, ktorými je možné dopĺňať školský systém v krajine.
Viac

Bold jump to unknown

Január, 2021
Euroguidance Estónsko, Estónsky fond poistenia v nezamestnanosti, Nadácia Innove a Združenie estónskych kariérnych poradcov zorganizovali národnú konferenciu kariérneho poradenstva “A Bold Jump into the Unknown?” ("Odvážny skok do neznáma?").
Viac

Zručnosti budúcnosti

Máj, 2019
13-15. mája 2019 sa uskutočnil medzinárodný seminár určený pre profesionálov v oblasti kariérového poradenstva, na ktorom si zástupcovia z 11 krajín prediskutovali najnovšie trendy, vymieňali si skúsenosti, zlepšovali svoje kompetencie a zručnosti v oblasti kariérového poradenstva na rôznych úrovniach vzdelávania a svojho pôsobenia - od učiteľov na školách, profesorov na univerzitách, cez zamestnancov v národných službách zamestnanosti, ministerstve školstva aj tých, ktorí boli neformálne zapojení do programov organizujúcej inštitúcie Euroguidance Slovenia.
Viac

Discover youth talents

Apríl, 2019
Diskusia na tému rozvoja potenciálu mladých ľudí a systematickej podpory talentu mládeže s nedostatkom príležitostí vrátane ich identifikácie v rámci neformálneho vzdelávania. Na tejto konferencii jednohlasne všetci účastníci vyhlásili vzdelávací program Životológia za najprínosnejšiu vec,ktorú si odnášajú z dvoch dní tejto konferencie. Ako vidieť aj na obrázu s mapou zo slov - wordcloud - lifeology - je v strede - dostalo najviac hlasov od účastníkov konferencie.
Viac

Recognise it! Inspiration to advance

Apríl, 2019
Zámer konferencie: - inšpirovať aktérov pracujúcich v oblasti práce s mládežou, aby implementovali nové stratégie a osvedčené metodiky, postupy, ktoré sme im predstavili - objaviť lokálne reálie v regióne okolia mesta Neapol, ich spôsob fungovania práce s mládežou (vplyv mafie a pod.), spoluprácu miestnych komunít s vládnymi organizáciami a odbornkmi, dobrovoľníkmi.
Viac

IXPO festival

Apríl, 2019
IXPO je novodobé EXPO. Písmeno „I“ reprezentuje inováciu, inteligenciu, inšpiráciu a najmä interakciu. Je to najväčší technologický festival na Slovensku. Životológiu organizátori vnímajú ako vzdelávanie budúcnosti, nový inovatívny predmet do života. V prvom ročníku organizovania tohto festivalu v roku 2019 sme boli tam a urobili sme ukážkový workshop Životológie pre účastníkov festivalu.
Viac

Radicalization of youth?

Marec, 2019
V Slovenskej republike, v hlavnom meste Bratislava sa konala v marci 2019 medzinárodná konferencia pod názvom "Radikalizácia mládeže?! - Príčiny a prevencia násilného extrémizmu." . Cieľom konferencie bolo predstaviť a diskutovať o najnovších výsledkoch výskumu v problematike radikalizácie, násilného extrémizmu a hodnôt mladých ľudí, podeliť sa o skúsenosti z praxe – príklady dobrej praxe, ale aj problémy a výzvy, ktorým čelíme v každodennej práci s mládežou, diskutovať o výzvach a stratégiách súčasnej politiky mládeže a vzdelávania, poskytnúť spoločnú platformu pre odborníkov a odborníčky z oblasti výskumu, práce s mládežou a politiky pre spoločný dialóg a vytváranie vzájomných synergií.
Viac

Vzdelávacie a školiace cesty pracovníkov s mládežou

Február, 2019
Tento seminár sa uskutočnil v dňoch 20.22.februára 2019 v Helsinkách vo Fínsku. Konal sa pri príležitosti fínskeho predsedníctva vo Výbore ministrov Rady Európy. Seminár bol zameraný na vzdelávanie a odbornú prípravu pracovníkov s mládežou. Zároveň slúžil na implementáciu Odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy o práci s mládežou prijatého v máji 2017 ( CM/Rec(2017)4), ktoré sa vzťahuje na prácu s mládežou v celej jej rozmanitosti.
Viac

Euroguidance Lithuania

November, 2018
Konala sa v novembri 2018 , na ktorej sa zúčastnilo 100 účastníkov, expertov pracujúcich s deťmi a mládežou v školskom aj mimoškolskom sektore. Konala sa v Litve a jej hlavnom meste Vilnius. Konferencia bola organizovaná organizáciou Euroguidance Lithuania a jej zámerom bolo priniesť zo zahraničia rečníkov, ktorí sa podelia svoje skúsenosti a príklady dobrej praxe s neformálnym vzdelávaním detí a mládeže, rozvoja ich sociálnych zručností, začlenenie sa do života spoločnosti a prípravy na budúcnosť. Išlo aj o podporu a rozvoj pedagógov v tejto tematike. Pozvali si zahraničných rečníkov z Fínska a nás zo Slovenska, aby sme sa podelili o svoju prax. Účastníci konferencie zažili s nami ukážkový workshop Životológie, na ktorom si mali možnosť zažiť priebeh výuky Životológie a spoznať metodiku a obsah štyroch tematických okruhov tohto vzdelávacieho programu.
Viac

Youth Violence vs Forum theatre, Craiova

September, 2018
Rozvoj kompetencií pracovníkov s mládežou v boji proti násiliu, šikany prostredníctvom medódy “forum theatre”.
Viac

Národní cena kariérového poradenství, Praha

September, 2016
Konferencia s názvom “Národní cena kariérového poradenství 2016” bola určená pre všetkých expertov pracujúcich s deťmi a mládežou inovatívnou formou. Zámerom tejto konferencie bolo slávnostne vyhodnotiť súťaž “Národní ceny kariérového poradenství 2016” a odovzdať ocenenia, zároveň predstaviť projekty zo Slovenska, ktoré sú úspešným príkladom dobrej praxe a získali zároveň ocenenie slovenskej poroty.
Viac

Máte otázky alebo záujem
dozvedieť sa viac?
Neváhajte nás kontaktovať!

Kontaktujte nás
Súhlas
©2022 | Vyrobila PROGNESSA
crossmenu