Vzdelávanie expertov

Našimi workshopmi prešli stovky expertov pracujúcich s mládežou na Slovensku aj v zahraničí 

- školskí psychológovia 

- výchovní a kariérni poradcovia 

- pedagógovia na MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ a súkromných aj

alternatívnych škôl 

- lektori mimoškolských súkromných vzdelávacích inštitúcií 

- pracovníci s mládežou v neziskových organizáciách